برای خداوند سرودی تازه بسرایید، زیرا او کارهای شگفت‌انگیز انجام داده است

تدبیرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه استوار مانَد مشورت خداوند است

امثال 19:21 

There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord , that shall stand.

Proverbs 19:21

خدا محبت است

1 John 4:16

And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

اول یوحنا 16:4

 ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هرکه با محبت زندگی می کند، در خدا ساکن است و خدا در او 

اول یوحنا 11:4

ای عزیزان، اگر محبّت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یكدیگر را دوست بداریم

Sermons / گفتارها، موعظه ها

Links / پیوندها

image110
First Alliance Church
image111
Bible for kids
به کودکان کمک کنید به کلام خداوند علاقمند شوند
image112

Contact us / تماس با ما

جلسات کلیسایی ما به شرح زیر می باشد

یکشنبه ها ساعت ۱۱ صبح سرویس فارسی


در صورت تمایل می توانید به جلسات کلیسایی ما بپیوندید و با هم خدای زنده را

بپرستیم، کلام او را بشنویم و با قوتی نو برای او زندگی کنیم

Mohabat Alliance Church

3250 Finch Avenue East, Toronto, Ontario M1W, Canada

(416) 223-2323

Hours

Open today

11:00 a.m. – 02:00 p.m.

Get in touch with us / با ما در تماس باشید

Cancel

Give / هدایا